Sdružení přátel

Podporujeme, vyhledáváme a oslovujeme osoby se zrakovým postižením, které dosud nemají vodicího psa a předáváme jim zkušenosti, rady a poskytujeme pomoc při opatření, používání a sžívání se s vodicím psem.

Vodicí pes

Vodicí pes je cestou k větší nezávislosti osobě se zrakovým postižením. K nezávislosti v pohybu i rozhodování. Náš spolek chce pomáhat všem lidem se zrakovým handicapem, pro které se vodicí pes může stát dalším krokem k normálnímu životu.

Vodicí pes je speciálně vycvičený pejsek, kterého využívají lidé se zrakovým postižením jako zvláštní pomůcku. Po roční předvýchově je pes po dobu šesti až devíti měsíců cvičen v dovednostech potřebných pro pomáhání zrakově postižené osobě. Vodí osobu se zrakovým postižením po ulici, pomáhá ji obcházet překážky, upozorňuje na schody, obrubníky, přechody, dveře, podává předměty. Celkem zvládá asi třicet speciálních úloh.

Vodicí pes osvobozuje osoby se zrakovým postižením ze závislosti na pomoci členů rodiny a okolí při pohybu v domě i mimo něj. Vodicí pes se stává nejbližším druhem a přítelem osobě se zrakovým postižením. Stává se doslova očima, které vyvádějí osoby se zrakovým handicapem z temnoty izolace a osamění.

spolku

Organizování soustředění a rekondic majitelů vodicích psů za účasti odborných instruktorů

Pořádání závodů vodicích psů

Pořádání společenských setkání členů spolku, držitelů vodicích psů i jejich přátel

Pořádání benefičních koncertů, na které zveme naše sponzory, členy, přátele i širokou veřejnost

Výcvik a předvýchova vodicích psů

Přednášky a besedy, které lidem přibližují svět a problémy osob se zrakovým postižením

Pro sponzory

Pomozte nám ukázat lidem se zrakovým postižením nový smysl života a cestu k nezávislosti a seberealizaci. Vaše finanční nebo materiální pomoc je pro nás velmi cenná. Na oplátku nabízíme:

Objednejte si náš spolek pro besedu, prezentační akci nebo praktický seminář

Jste firma, škola či jiná organizace a rádi byste si objednali náš spolek pro besedu, prezentační akci nebo praktický seminář? Ukážeme Vám praktické dovednosti vodicího psa, jak oslovit nevidomého na ulici, jak pomoci a popovídáme si o životě bez zraku.